Informacja o chlorowaniu wody

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jarocinie informuje, że w dniach od 15.04.2024r. do 05.05.2024 r. w związku z pojawieniem się ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w próbkach wody pobranej z wodociągu…

zobacz więcej