Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jarocinie informuje, że w związku z pojawieniem się pojedynczych bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej w miejscowości Golce, w dniach 13 – 15 stycznia 2024 roku zostanie wykonane chlorowanie sieci wodociągowej przyłączonej do Stacji Uzdatniania Wody w Jarocinie.