Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jarocinie informuje, że w dniach od 15.04.2024r. do 05.05.2024 r. w związku z pojawieniem się ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w próbkach wody pobranej z wodociągu zasilanego wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Jarocinie będzie prowadzić okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej. W tym czasie w wodzie utrzymuje się chlor w bezpiecznym dla odbiorców wody stężeniu, jednakże może on zmieniać walory smakowe i zapachowe wody. Chlor ostatecznie usuwany jest z sieci wodociągowej i przesyłanej nią wody po około 2 dniach po zaprzestaniu jego dozowania.