Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie informuje o zmianie terminu obowiązywania decyzji z dnia 31.01.2024r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie. Nowa decyzja obowiązuje do dnia 23.02.2024r. Odbiorców wody prosimy o korzystanie         z wody zgodnie z komunikatem wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Woda jest dezynfekowana podchlorynem sodu a parametry mikrobiologiczne są na bieżąco monitorowane.