Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. przedstawia obowiązujący cennik na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Jarocin.

Od dnia 01.05.2023 roku obowiązywać będą następujące ceny:

Grupa G1 – odbiorcy indywidualni

  • cena 1m3 pobranej wody 3,30 zł netto/m3
  • cena 1m3 odprowadzonych ścieków 4,60 zł netto/m3
  • opłata abonamentowa 2,00 zł netto/ms-c

Grupa G2 – firmy, instytucje

  • cena 1m3 pobranej wody 5,20 zł netto/m3
  • cena 1m3 odprowadzonych ścieków 6,50 zł netto/m3
  • opłata abonamentowa 5,00 zł netto/ms-c