Ogłoszenia

Informacja o chlorowaniu wody

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jarocinie informuje, że w dniach od 15.04.2024r. do 05.05.2024 r. w związku z pojawieniem się ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w próbkach wody pobranej z wodociągu…

zobacz więcej

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta

Odczyt wodomierzy

Jeżeli byli Państwo nieobecni podczas odczytu wodomierzy, prosimy o podanie stanu liczników za pomocą formularza.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. istnieje od 1999 roku. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu od początku pełni Janusz Siembida.

Przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Jarocin i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które eksploatuje Zakład.

GZK oprócz świadczenia podstawowych usług wodociągowo-kanalizacyjnych zapewnia usługi w zakresie kompleksowego przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w sezonie zimowym zajmuje się utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, wykonuje inne zlecone zadania.